Programma

Begroting lasten origineel 2017

Begroting baten origineel 2017

Mutaties reserves lasten Begroting origineel 2017

Mutaties reserves baten Begroting origineel 2017

Begroting saldo origineel 2017

Begroting lasten na burap 2017

Begroting baten na burap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na burap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na burap 2017

Begroting saldo na burap 2017

Jeugd en zorg

108.839

-4.071

0

-250

104.518

115.251

-4.811

0

-4.105

106.335

Werk, inkomen en economie

84.239

-59.490

0

-346

24.403

82.989

-55.965

0

-3.510

23.514

Maatschappelijke voorzieningen

47.006

-5.189

0

-402

41.415

49.056

-4.990

11.730

-13.345

42.451

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

56.643

-41.324

1.635

-6.511

10.443

58.424

-42.124

2.679

-9.647

9.332

Milieu en duurzaamheid

22.561

-19.160

3.182

-2.724

3.859

23.400

-19.364

3.181

-3.359

3.858

Beheer buitenruimte

50.888

-29.589

0

-350

20.949

51.251

-29.625

644

-1.575

20.695

Veiligheid en handhaving

19.121

-1.276

0

0

17.845

19.946

-1.711

0

0

18.235

Burger en bestuur

63.992

-10.465

2.293

-639

55.181

64.262

-11.071

2.826

-1.022

54.995

Financiën

307

-282.801

35.503

-31.262

-278.613

1.694

-290.220

15.897

-10.717

-283.346

Saldo van baten en lasten

453.596

-453.365

42.613

-42.844

0

466.273

-459.881

36.957

-47.280

-3.931