CLS

Boekwaarde 31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2017

Algemene reserve

A2

6.562

1.299

0

7.861

Algemene reserve Grondbedrijf

A2

9.673

32

-1.480

8.225

Algemene reserve Sociaal

A2

5.939

0

-5.939

0

Totaal

22.174

1.331

-7.419

16.086

Bestemmingreserves

CLS

Boekwaarde 31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2017

Bodembeheer

B2

8.506

3.180

-1.591

10.096

Buurt Sportcoaches

B2

177

0

0

177

Cofinanc. Hembrugterrein

A2

381

0

-371

10

Combinatiefuncties

B2

927

0

0

927

De Fabriek (voorm ISV)

C1

100

0

-10

90

Duurzaamheidfonds

B2

4.348

0

-1.446

2.902

Facilitair groot onderhoud

B1

383

0

-383

0

fonds Beeldende Kunst

B3

180

0

0

180

GAF

B2

654

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

327

0

-327

0

Herindicatie 2015

B3

955

0

-955

0

Herplant bomen

B1

125

0

-25

100

Herstructureringskst Baanstede

B1

1.652

0

0

1.652

ICT BOR, CBM, HRM, DMS

B1

248

0

0

248

Infrastructurele werken

B1

6.034

139

-5.992

181

Inrichting Cultuurcluster

B2

990

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

0

0

0

0

Investeringsfonds

A2

41.104

9.119

-29.264

20.959

Jongerencentrum Adelft

B1

120

0

0

120

Kapitaallasten

C1

0

20.420

0

20.420

Klimaatprogramma

B1

250

0

-125

125

Luchtkwaliteit

B2

240

0

0

240

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

114

0

-38

76

Nieuw Stadhuis

C1

114

2.118

-639

1.594

Nieuwkomers

B1

1.267

665

-1.267

665

Nog te bestemmen resultaat

B1

14.132

2.211

-10.717

5.626

Noorderwelf

B1

22

0

-21

2

Openbare Ruimte

B2

1.797

0

-350

1.446

Popactiviteiten "De Flux"

B2

208

0

0

208

PRI-Egalisatie

B2

687

0

-397

289

Regionaal werkbedrijf

B2

778

0

0

778

Rendabele investering

A2

0

9.520

0

9.520

Sport a fonds perdu

B2

4.433(*)

0

-590

3.842

Synagoge Zaandam

B1

300

0

0

300

Wachtgelden bestuur

A1

525

175

0

700

WAP Poelenburg

B2

982(**)

0

-385

597

Werkgelegenheidsprojecten

A2

1.789

0

-721

1.068

Zaanverbinding

A2

185

0

0

185

Zijkanaal D kadevoorzieningen

B2

112

0

-112

0

ZMOP2 fonds Fysiek

B2

196

0

-196

0

Totaal

95.341

47.547

-55.923

86.964

De bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 zal na vaststelling van de jaarrekening worden toegevoegd aan de bij de Kadernota 2018-2021 vastgestelde reserves. 4,5 miljoen aan de tijdelijke reserve tekorten BUIG en 1,7 miljoen voor invoering Omgevingswet.
(*) in de jaarrekening 2016 staat abusievelijk in de specificatie van de bestemmingsreserves in de balans 4.357 als saldo op 31/12/2016 opgenomen het nu in de burap opgenomen bedrag (4.433) is het correcte bedrag.
(**) in de jaarrekening 2016 staat abusievelijk in de specificatie van de bestemmingsreserves in de balans 1.057 als saldo op 31/12/2016 opgenomen het nu in de burap opgenomen bedrag (982) is het correcte bedrag.