Classificatie

Boekwaarde 31-12-2016

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2017

Afvalstoffen egalis.voorz.

D

905

0

0

-198

708

Afvalzorg

D

3.659

0

0

0

3.659

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

710

0

0

0

710

Begraafplaatsen egal.voorz.

D

406

30

0

-125

311

Civiele kunstwerken

D

407

66

0

0

473

Groot Onderhoud Facilitair

C

0

533

0

0

533

Milieumaatregelen

B

400

0

0

0

400

Onderhoud vastgoed

C

1.381

0

0

0

1.381

Parkeervoorziening

D

618

90

0

0

708

Pensioenvoorz.raadsleden

B

0

2

0

0

2

Reorganisatie

A

143

0

0

0

143

Riolen bijdr.toek.verv

D

0

6.000

0

-6.000

0

Riolen egalisatievoorz.

D

8.848

2.030

0

0

10.878

Sloop sporthal de Sprong

B

244

0

0

0

244

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

0

0

0

2.180

Wachtgelden wethouders

A

750

186

0

0

936

Wilhelminasluis

B

115

0

0

0

115

Totaal

20.766

8.937

0

-6.323

23.380